Monica ✔Verified Swifty <13 ✔♥Dedicated Directioner for Life♥

thành viên fanpop từ năm October 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 7 clubs Dedicated (7) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

sophiasalmera đã đưa ý kiến …
hey.. i like your các câu lạc bộ đã đăng hơn một năm qua
smile
elifsila trao các điểm thưởng cho tôi về my images
ıt has been very long time how are you?! đã đăng hơn một năm qua
Lily_13 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
It's been a while! đã đăng hơn một năm qua