thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Hoa Kỳ
  • Favorite Movie: The Hunger Games, Captain America: The First Avenger, Mission Impossible 4: Ghost Protocol, Jack Reacher
    Favorite Musician: Walk the Moon, Twenty One Pilots, Misterwives
    Favorite Book or Author: The Hunger Games Trilogy, Divergent, The Outsiders, Walk Two Moons, Maximum Ride, The Westing Game, Legend
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Shukuya trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Hey! How are you? đã đăng hơn một năm qua
hgfan5602 đã đưa ý kiến về nghề viết văn
I have đã đăng a poem called "Let Us Try." Please read and let me know what bạn think of it! đã đăng hơn một năm qua
Firewriter đã bình luận…
Its awsome!!! hơn một năm qua
hgfan5602 đã bình luận…
Thank bạn very much! hơn một năm qua
hgfan5602 đã đưa ý kiến về True Writers
đã đăng a new người hâm mộ fic... dunno if bạn all like it... but critique and bình luận on it! Please! It is called "No thêm Unicorns." LOL – Liên minh huyền thoại bad name? does anyone have a better tiêu đề if u think its bad đã đăng hơn một năm qua