Jaye! :D

thành viên fanpop từ năm October 2007

  • Female, 28 years old
  • Scarborough, United Kingdom
  • Favorite Movie: My faves are Heroes, Supernatural and Lost...
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 56 clubs Dedicated (56) Die-Hard Fan in 12 clubs Die-Hard (12) Fanatic in 10 clubs Fanatic (10)

thông tin trên tường của tôi

big smile
Berenice910 đã đưa ý kiến …
Please be my người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
naty200 đã đưa ý kiến …
plzz add me like u friend thanks đã đăng hơn một năm qua
hettycool trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
hi plz tham gia my twilight cast and character spot-
link
And u can add as much as u want :) đã đăng hơn một năm qua