Aurora King

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female, 21 years old
  • Favorite TV Show: Naruto/Naruto Shippuden,Fairy Tail, The Vision of Escaflowne,InuYasha, One Piece, Dragon Ball, Dragon Ball Z
    Favorite Movie: Escaflowne, Princess Mononoke,Harry potter,
    Favorite Musician: BabyMetal
    Favorite Book or Author: maximum Ride ,tiger's quest, Gone, harry potter
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

-Universe_COLA- trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
*poke poke* Hiiiiiiiii tim, trái tim xP đã đăng hơn một năm qua
Its Sad that this place is dead..like..RIP ngẫu nhiên Roleplaying. I will remember the good old days when all bạn had to do was refresh the page and see 3 responses waiting for you. đã đăng hơn một năm qua
-Universe_COLA- đã bình luận…
Right though! This place used to be great xD hơn một năm qua
Wolfpaw6 đã đưa ý kiến …
Aw man bạn are 6 years older than me... đã đăng hơn một năm qua
heart-of_love đã bình luận…
yep hơn một năm qua