Rich S

thành viên fanpop từ năm March 2012

  • Fenton, MO
  • Favorite TV Show: Benny đồi núi, hill
    Favorite Movie: Cool Hand Luke
    Favorite Musician: Amy Lee of Evanescence
    Favorite Book or Author: The Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

hdrich68 đã đưa ý kiến về Christina Applegate
Hello Christina,
Still looking good after all these years, I used 2 kind of Idolize U a little when U were still on Married with Children. U still got it going on and seem 2 be doing pretty well 4 U'rself, so that is great. I wonder if U'r as cool and down 2 earth as U appear 2 B?

Just an Admirer,
Rich Stochl (AKA Renegade)
(USN Retired) đã đăng hơn một năm qua
hdrich68 đã đưa ý kiến về Raquel Welch
It's both khó tin and Amazing that after all these years U R still in my hàng đầu, đầu trang 5 danh sách (this must be some kind of record. U've been on the danh sách since the danh sách began and I don't see U being removed any time soon.

U R Stunning,
Rich Stochl
(USN Retired) đã đăng hơn một năm qua
hdrich68 đã đưa ý kiến về Halle Berry
Halle,U'r hanging in there just fine on my hàng đầu, đầu trang 5.

Stay Sexy,
Renegade đã đăng hơn một năm qua