Haley Shaw

thành viên fanpop từ năm December 2013

  • Female, 22 years old
  • Rockford, Illinois
  • Favorite TV Show: Những người bạn -- Frasier -- Cheers -- Glee -- The Dick van Dyke hiển thị -- I tình yêu Lucy -- Parks and Recreation -- Last Man Standing -- The George Lopez hiển thị
    Favorite Movie: Forrest Gump -- Ferris Bueller's ngày Off -- Grown Ups 2
    Favorite Musician: Elvis Presley -- Johnny Cash -- Jerry Lee Lewis -- The Million Dollar Quartet -- Michael Jackson -- The Beatles --
    Favorite Book or Author: Percy Jackson and the Olympians sách -- The Book Thief
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

angelic
thrillergirl18 đã đưa ý kiến …
Sorry for the late add. I had no internet access till now and thank bạn for adding me! đã đăng hơn một năm qua
big smile
IngridPresley trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hi! A điểm thưởng for your contributions to Elvis Presley spot! I really liked your câu hỏi kiểm tra questions... His club needs thêm love, indeed!
Oh, and thanks for joining Michael J. cáo, fox hiển thị fanclub! I still need to save some time to update it! đã đăng hơn một năm qua
smile
yorkshire_rose trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for the add <3 đã đăng hơn một năm qua