Hermione Granger ^^

thành viên fanpop từ năm June 2010

  • 22 years old
  • Hogsmeade, Winterfell
  • Favorite TV Show: Pokemon
    Favorite Movie:
    Favorite Musician: Simple Plan, Ministry of Magic, Ivi Adamou <3
    Favorite Book or Author: Harry Potter <3 and A Song of Ice and Fire :D
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5)

thông tin trên tường của tôi

zanhar1 đã đưa ý kiến …
LOL – Liên minh huyền thoại I was on the Biggerstaff spot for nostalgia’s sake. Idk if you’ll ever see this but I hope you’re doing well! đã đăng cách đây 4 tháng
smile
ThePrincesTale đã đưa ý kiến …
Hi, I remember bạn from around the HP club years ago, how's it hanging? :) đã đăng hơn một năm qua
meow_lps đã đưa ý kiến …
HOW DARE bạn COPY MY MOTTO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! don't worry đã đăng hơn một năm qua