"We are just Misguided ghosts Travelin' endlessly"

thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 5 clubs Dedicated (5) Die-Hard Fan in 32 clubs Die-Hard (32) Fanatic in 5 clubs Fanatic (5)

thông tin trên tường của tôi

kiss
Milah đã đưa ý kiến …
Hazal... where are you?
I miss bạn <333 đã đăng hơn một năm qua
halloula đã bình luận…
heyyyyyyyyy <333 i miss u too and tình yêu u ☺ how are bạn love? hơn một năm qua
kiss
Milah trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
xin chào Hazal!!!
I miss bạn so much! I hope to talk to bạn soon!
tình yêu you! <333333 đã đăng hơn một năm qua
NCISLuverjk93 trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
╔═════════ ೋღ☆ღೋ ═════════╗
....ೋ ☆☆☆☆ Happy New năm ☆☆☆☆ ೋ...
╚═════════ ೋღ☆ღೋ ═════════╝ đã đăng hơn một năm qua