scene kurt cobain

thành viên fanpop từ năm June 2018

  • Male, 19 years old
  • Favorite TV Show: Supernatural and Hannibal
    Favorite Movie: Thor Four thêm Thor (Currently Unreleased)
    Favorite Musician: My Chemical Romance and The Used
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

laura1233214 đã đưa ý kiến …
if bạn tình yêu hoa 🌺 tham gia my new club!
link đã đăng hơn một năm qua
gvldenyovth đã đưa ý kiến về anime
I might actually start to be active in this club bc after like 2 years of not watching anime I watched 2 seasons of Attack On Titan in like 3 days and as soon as I get trang chủ I'm watching the 3rd. Old weeb me is back baby!! đã đăng hơn một năm qua
gvldenyovth đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
I just saw the new Spiderman movie. I have many emotions about it. Most of them can be summed up with, "I am a clown" đã đăng hơn một năm qua
melodybryant đã bình luận…
its awesome! hơn một năm qua
Riku114 đã bình luận…
It was a good movie and thats putting it lightly hơn một năm qua
melodybryant đã bình luận…
i liked the end SPOILER! spider-man is pe- peter parker......WHAT THE FU- !! hơn một năm qua