Graham

thành viên fanpop từ năm April 2007

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 15 clubs Dedicated (15) Die-Hard Fan in 4 clubs Die-Hard (4) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

noControl1199 đã đưa ý kiến …
Hi, Can I trouble bạn to tham gia the club of my hero and angel, Louis Tomlinson?
link

I'd encourage bạn to listen to his cover of Look After bạn on youtube. You'll tình yêu it.

Love,
B đã đăng hơn một năm qua
PkmnTrainerJ đã đưa ý kiến …
xin chào Graham. If you're still using your Wii, mind adding my new code? Have added yours from my fanpop Mii Gathering article. 8084 4569 8531 đã đăng hơn một năm qua
ktgirl266 trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
heyy!! i was wondering if bạn would tham gia my club!! ill post the link at the end of this! bạn can add whatever bạn want and have fun. THANKS!!! link đã đăng hơn một năm qua