ellen mayer

thành viên fanpop từ năm July 2010

  • 25 years old
  • LA,California
  • Favorite Movie: night mare on elm đường phố, street
    Favorite Musician: lady gaga,three days grace,sixx am,green day,Marilyn Manson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ZaJR trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for adding me.:) đã đăng hơn một năm qua
gothemo1234 đã đưa ý kiến về Total Drama Island Fancharacters
im back ppl so what happen when i was gone feel like a year
đã đăng hơn một năm qua
NoahxCourtney77 đã bình luận…
Welcome Back! :D I've been gone too, so I dnt really know whats been going on :P hơn một năm qua
gothemo1234 đã bình luận…
thanxs hơn một năm qua
sugarsweet076 đã bình luận…
welcome back!!! hơn một năm qua
smile
gothemo1234 đã đưa ý kiến về Total Drama Island
xin chào im back its been a long time since i have been here so what did i miss :p đã đăng hơn một năm qua
cooleeo đã bình luận…
nothing,where did bạn go? hơn một năm qua
gothemo1234 đã bình luận…
at texas hơn một năm qua