thành viên fanpop từ năm October 2008

  • Favorite TV Show: Supernatural - HOUSE
    Favorite Movie: PIRATES OF THE CARRIBEAN
    Favorite Musician: ACDC - EVANSCENE -LINKIN PARK
    Favorite Book or Author: TWILIGHT
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 1 club Dedicated (1) Die-Hard Fan in 2 clubs Die-Hard (2) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

big smile
keelawinchester đã đưa ý kiến …
Hey! wil bạn tham gia my Supernatural brotherly moments spot? link đã đăng hơn một năm qua
heart
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Merry Christmas! đã đăng hơn một năm qua
vidvida trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
so awesome icon! đã đăng hơn một năm qua