thành viên fanpop từ năm March 2010

  • Female, 27 years old
  • IL
  • Favorite TV Show: make it hoặc break it, antm, hellcats, survivor,
    Favorite Movie: harry potter (all)
    Favorite Book or Author: harry potter (all), percy jackson (all), the hunger trilology
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

ginny_potter_97 đã đưa ý kiến về Tumblr
To any one contemplating joining tumblr, DON'T!!!!! it will be the worst decision of your life and bạn will regret it as bạn spend hours clicking a mouse!!!!!! DON'T DO IT!!!! đã đăng hơn một năm qua
Tamar20 đã bình luận…
PFT, too late. I'm ready somewhat an addict... hơn một năm qua
Teamjacob27 đã bình luận…
Wish someone had told me that before i joined. Now i am completely addicted xxx hơn một năm qua
selena180 đã bình luận…
I just joined! Can't get enough!!!! Should have read this earlier! hơn một năm qua
ginny_potter_97 đã đưa ý kiến …
This is just a gateway tumblr. stop now before bạn get any farther along!!! heed my warning!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
aziny đã đưa ý kiến …
hi, check out aziny.com/iNails
I am sure bạn will tình yêu this, since bạn like nail polishes đã đăng hơn một năm qua