Tenji Kotaru

thành viên fanpop từ năm August 2009

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 11 clubs Die-Hard (11) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
Emo_foxygirl trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Hey! đã đăng hơn một năm qua
naruto12354 đã đưa ý kiến …
xin chào mate, err we should talk. đã đăng hơn một năm qua
smile
RaandRr trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Omg wow wht u did with the Japanese name thing was amazing!!!!! ^^ how did u do tht??????? đã đăng hơn một năm qua