I'm going to marry Lucas Scott!! ♥ Brucas ♥

thành viên fanpop từ năm September 2008

  • Female, 33 years old
  • Stars Hollow, United States of America
  • Favorite TV Show: One cây Hill, Gilmore Girls, The OC, Buffy The Vampire Slayer, Desperate Housewives
    Favorite Movie: Georgia Rule, Disturbia, House of Was
    Favorite Musician: Fall Out Boy
    Favorite Book or Author: Mối tình kỳ diệu
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Babykez77 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your biểu tượng đã đăng hơn một năm qua
TheOcTwilight trao các điểm thưởng cho tôi về my images
your user biểu tượng is so beautiful :)
and also tình yêu your OC các bình luận :D đã đăng hơn một năm qua
Vicky-Vardhan trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
Thanks a löt.! <3
I like yöur icön Sö beautiful.! (*-*)
Glad tö Meet yöu.! =)
@)>- Have a löts Öf fun 2u.! -<(@ đã đăng hơn một năm qua