wilmarie

thành viên fanpop từ năm July 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

geunsuklover23 đã đưa ý kiến về Jang Geun Suk
belated happy birthdaay!!! saranghaee!!! đã đăng hơn một năm qua
jhoannaliza đã bình luận…
saranghae. hơn một năm qua
heart
geunsuklover23 đã đưa ý kiến …
hiiii!!! đã đăng hơn một năm qua
snowsaya16 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Please tham gia Park shin hye 2013 drama 'Pretty boy tiếp theo door' club!
Here's the link
link đã đăng hơn một năm qua