tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

gettytitan3112 đã đưa ý kiến về Lindsay Lohan
I tình yêu LINDSAY SHE IS SO COOL. SHE IS THOUGH ONE EIGHTH OVER ONE AND ONE HALF INCHES TALLER THAN I AM, AND STRONGER TOO. SHE COULD MAKE ME DO ANYTHING. SAYS MIKE MCGEE OF HUGO, MN. đã đăng hơn một năm qua
gettytitan3112 đã đưa ý kiến về Britney Spears
I WANT TO CORRECT THAT BRITNEY IS TWO AND ONE QUARTER INCHES TALLER THAN I AM. FORGET trước đó POST. SHE IS PERHAPS THREE TIMES STRONGER THROUGHOUT HER BODY THAN I AM. SAYS MIKE MCGEE OF HUGO, MN. đã đăng hơn một năm qua
Makeupdiva đã bình luận…
Who cares???? hơn một năm qua
Makeupdiva đã bình luận…
Your các bình luận about your height compared to người nổi tiếng is really annoying and stupid. hơn một năm qua
gettytitan3112 đã đưa ý kiến về Britney Spears
YES BRITNEY IS TALLER THAN I AM bởi ONE AND ONE HALF INCHES. I AM SURE SHE IS STRONGER THAN AM TOO. SAYS MIKE MCGEE OF HUGO, MN. đã đăng hơn một năm qua