Hannah Bishop

thành viên fanpop từ năm April 2012

  • Female, 27 years old
  • Brisbane, Australia
  • Favorite TV Show: Downton Abbey/ The Nanny/ Friends/ Frasier
    Favorite Movie: Robin Hood: Prince of Theives/ Pretty Woman/ Imagine Me & You/ tình yêu Actually/ Notting Hill/ Larry Crowne/ ngôi sao Wars
    Favorite Musician: Barbra Streisand/ Frank Sinatra/ The Beatles/ Simon and Garfunkel/ Most 80s songs
    Favorite Book or Author: Seriously...I'm Kidding bởi Ellen Degeneres
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
TornUpPaperYoyo trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your images. đã đăng hơn một năm qua
funnygal96 đã đưa ý kiến về Imagine Me & bạn
Gosh! I tình yêu this movie!!!! xxx đã đăng hơn một năm qua
funnygal96 đã đưa ý kiến về Jodie Foster
My favourite actress in the entire world!!!! My dream is to work alongside her one day, and I'm gonna make it happen!!! đã đăng hơn một năm qua
XxLostAngelxX đã bình luận…
That would be pretty damn epic :) hơn một năm qua
greenfish51 đã bình luận…
Dear Jodie I want to be your boyfriend my name is George Grund hơn một năm qua