tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

KaoruBlackstone trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
A ngôi sao has 5 ends.
A square has 4 ends.
A tam giác has 3 ends
A line has 2 ends.
But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥............................ ..........
.Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one!
if bạn get 5 back , bạn are a good friend
If bạn get 10 , bạn are popular.
If bạn get 15 back, damn I'm jealous đã đăng hơn một năm qua
laugh
Simmeh trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Uhm, "I'M NO LONGER ACTIVE ON THIS SITE. DON'T người hâm mộ ME, MESSAGE ME hoặc ANYTHING.", LOL – Liên minh huyền thoại too bad I'm going to người hâm mộ bạn anyway. <3 đã đăng hơn một năm qua
Simmeh đã bình luận…
Well, maybe it's what bạn really wanted to begin with, but Idgaf. x'3 hơn một năm qua
heart
gabriellexgrell trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
hello! đã đăng hơn một năm qua