Friendly Dreams

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female
  • Favorite TV Show: Prince of Tennis, Game of Thrones, The Borgias, a lot of HBO stuff
    Favorite Musician: con bướm, bướm trà and other Jamendo lovelies.
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

heart
Natalie_Singer trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Merry giáng sinh and Happy New Year! :) đã đăng hơn một năm qua
cool
h4ever đã đưa ý kiến …
thomas cromwell(the tudors)is somkin hot đã đăng hơn một năm qua
friendlydreams đã đưa ý kiến về Barack Obama
So glad he is on our side when it comes to stopping Sopa.

Go Obama! đã đăng hơn một năm qua