thành viên fanpop từ năm February 2009

  • Female, 25 years old
  • Favorite TV Show: Gia đình Simpson
    Favorite Movie: Twilight
    Favorite Musician: Linkin Park
    Favorite Book or Author: Trăng non
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi