thành viên fanpop từ năm October 2013

  • Female, 24 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: Mũi tên xanh
    Favorite Movie: Captain America
    Favorite Musician: Avirl Lavigne
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

wink
fpolar đã đưa ý kiến về Norman Reedus
i just heard that Daryl and Carol Kiss #WalkingDead đã đăng hơn một năm qua
crying
fpolar đã đưa ý kiến về The walking dead
it just makes me cry every time i see Beth in the rerun shows đã đăng hơn một năm qua
TWD_lover đã bình luận…
Me too. hơn một năm qua
fpolar đã đưa ý kiến về Avril Lavigne
i tình yêu her shes so awesome LOL – Liên minh huyền thoại đã đăng hơn một năm qua