Felicia

thành viên fanpop từ năm May 2010

  • Female, 23 years old
  • PA
  • Favorite TV Show: Whatever is on
    Favorite Movie: Depends
    Favorite Musician: Hinder, Eminem, Adam Lambert, One Direction, etc.
    Favorite Book or Author: Lots of books, can't exactly choose
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
050801090907 trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
bạn are welcome! đã đăng hơn một năm qua
angelic
jessie-j trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
hi add me plz đã đăng hơn một năm qua
hmmm
forksandspoons đã đưa ý kiến …
trying to get tickets to an hinder buổi hòa nhạc đã đăng hơn một năm qua