liz kim ka

thành viên fanpop từ năm July 2009

  • Female, 21 years old
  • ny, ny
  • Favorite TV Show: H2O just add water
    Favorite Movie: nam
    Favorite Musician: Taylor nhanh, swift adn mr.myers (my drama teacher)
    Favorite Book or Author: wizardoligy
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

fly210 đã đưa ý kiến về Snape's Family and Những người bạn
So, Alan Rickman died. RIP.
Even though we never met him we all ARE his family and Những người bạn after all right?
he.... he......
made me think of bạn guys.
tình yêu bạn all. đã đăng hơn một năm qua
fly210 đã đưa ý kiến về Snape's Family and Những người bạn
I got my six years at fanpop mũ lưỡi trai, cap today. ::::) wish bạn were all here to congratulate me, like bạn used to. miss you. đã đăng hơn một năm qua
fly210 đã đưa ý kiến về Snape's Family and Những người bạn
Hey, It's been a while. Still tình yêu bạn all. Miss you. <3 đã đăng hơn một năm qua