anita casteel

thành viên fanpop từ năm July 2011

  • 26 years old
  • okc, United States of America
  • Favorite TV Show: GLEEEEEEE
    Favorite Movie: NOTHING IM ALL Glee
    Favorite Musician: NEW DIRECTIONS
    Favorite Book or Author: NONE
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

sharpy000 đã đưa ý kiến …
i tình yêu Glee too!!!! And Finn is amazing!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
taylorfan97 đã đưa ý kiến …
wow your a realy big người hâm mộ i just became one đã đăng hơn một năm qua
heart
Crime-Drama-Bee trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for participating in Round 4 of the Glee 20in20 biểu tượng Challenge
Round 5 is now open: link

I'm sorry but your set of các biểu tượng for Round 4 of the Glee 20in20 biểu tượng challenge was disqualified. Please read why in the thread before entering again. Thanks! đã đăng hơn một năm qua