Feargal O hU

thành viên fanpop từ năm September 2011

  • Male, 67 years old
  • dublin, Ireland
  • Favorite TV Show: Monty mãng xà, trăn, python etc Bugs bunny
    Favorite Movie: The Producers/ Butch Cassidy /Three Amigoes
    Favorite Musician: Holtz/Beatles/Elton
    Favorite Book or Author: Portrait of the artist as ayoung man/Dorian Grey/Moby Dick
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

               

thông tin trên tường của tôi

feargaloho đã đưa ý kiến về Oscar Wilde
Check out this new album from lyrics of Oscar Wilde

link đã đăng hơn một năm qua