tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

XxxFUMMxxX trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thank bạn for participating in my contest. Vote here: link đã đăng hơn một năm qua
XxxFUMMxxX trao các điểm thưởng cho tôi về my polls
Thank bạn for participating in my contest. Vote here: link đã đăng hơn một năm qua
asphaltKid trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
A ngôi sao has 5 ends. A square has 4 ends. A tam giác has 3 ends. A line has 2 ends. But the vòng tròn of our friendship has no end.
........................♥♥.......................................
Send this to all your best Những người bạn including me , if ...............I am one! if bạn get 5 back , bạn are a good friend. If bạn get 10 , bạn are popular. If bạn get 15 back, damn I'm jealous!! đã đăng hơn một năm qua