Emily Green

thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female, 29 years old
  • United Kingdom
  • Favorite TV Show: The vampire diaries, the lying game, dallas and Supernatural
    Favorite Movie: Twilight, step up
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
Rohini101 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thank bạn for joining my club! Nice to meet a fellow marshmallow, kẹo dẻo :) đã đăng hơn một năm qua