shadow

thành viên fanpop từ năm January 2016

  • 20 years old
  • Israel
  • Favorite TV Show: (all animes)
    Favorite Movie: any Disney movie ever created
    Favorite Book or Author: ALL manga
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

blush
CokeTheUmbreon trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Hi. đã đăng hơn một năm qua
kidbanks đã đưa ý kiến …
Hi thanks for the add đã đăng hơn một năm qua
big smile
pinkydoll trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add...
I hope that we'll be great friends:)))) đã đăng hơn một năm qua