Emily - Chuck/Blair;Nate/Serena;Snape/Lily♥

thành viên fanpop từ năm July 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

smile
laurik2007 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
hun :D are bạn still with us ? đã đăng hơn một năm qua
purple-passion trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Thanks for the add! đã đăng hơn một năm qua
big smile
Angelwriter trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Thanks for the add! I tình yêu the picture for your icon. đã đăng hơn một năm qua