Edward Roman

thành viên fanpop từ năm October 2010

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

       

thông tin trên tường của tôi

edwardroman đã đưa ý kiến về Raising Hope
Yea, really interesting one! đã đăng hơn một năm qua
smile
Hellohoudini đã đưa ý kiến …
Welcome to Fanpop! đã đăng hơn một năm qua
edwardroman đã đưa ý kiến về Seri chạng vạng
It's a fantastic series for sure! đã đăng hơn một năm qua