Mrs Edward Cullen and Proud STANer ★♥ ° ° ♥ * ♥ ° *♥★

thành viên fanpop từ năm October 2011

tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 4 clubs Dedicated (4) Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5) Fanatic in 4 clubs Fanatic (4)

thông tin trên tường của tôi

DepressedGuy đã đưa ý kiến …
i miss bạn đã đăng hơn một năm qua
big smile
Belward4ever trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Hey, what's up hun? I was just wondering if you'd tham gia my club & Mia's (mia444) new clubs?
link
link
link
link
If bạn join, remember to put a bình luận on the các câu lạc bộ walls so Mia hoặc I can give bạn your các điểm thưởng for joining! Also, let me know how you're doing & what's new :) I'll ttyl. ♥Bella♥ đã đăng hơn một năm qua
big smile
daisycrown đã đưa ý kiến …
your acc is so cool! I would tình yêu to meet bạn and stuff but i live on the internet so that didn't go as planned, hehe <3 đã đăng hơn một năm qua