Wendy Long

thành viên fanpop từ năm November 2011

 • Female, 59 years old
 • Evansville, Indiana
 • Favorite TV Show: Supernatural, Lucifer, The Originals, Miranda BBC,Charmed
  Favorite Movie: Elvis 2022 Biopic,Jersey Boys, Cadillac Records,
  Favorite Musician: The Monkees, Little Mix, Buddy Holly, Rick Nelson, vịt đực, drake Milligan, Elvis Presley, Frankie Valli and The Four Seasons
  Favorite Book or Author: The Sookie Stackhouse Series,The Stephanie mận Series,The 50 Shades Triology, The Returned, Janet Evanovich, Bertrice Small, Tess Gerritsen
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
⋱ ⋮ ⋰....
⋯🌕 ⋯...
⋱⋰⋱♬ ⋱⋰⋱❀ ♥ Have A Lovely ♥ ♡🦋♡
.. 🌼 🌸 🌼 🌸 🌼 🌸 Spring ngày ♥   
▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂业▂🌷 🌷🌷🌷🌷🌷 đã đăng hơn một năm qua
smile
makintosh trao các điểm thưởng cho tôi về my images
thanks for adding me back 🙂🌼🌺 đã đăng hơn một năm qua
earthwoman65 đã bình luận…
bạn are welcome hơn một năm qua
heart
earthwoman65 đã đưa ý kiến về Emily Dickinson
I just found out that Emily is my seventh cousin 4 times remove. đã đăng hơn một năm qua