Daniel Virguez

thành viên fanpop từ năm April 2009

  • Male
  • Bogotá, Colombia
  • Favorite TV Show: Total Drama Island, The Simpsons
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

faatoiam9858 đã đưa ý kiến …
sup đã đăng hơn một năm qua
big smile
ImAnEasel trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
Thanks for joining my club, Tsuchikage: Onoki! =^_^= Cool motto. :P đã đăng hơn một năm qua
robingirl12 đã đưa ý kiến …
thanks for the add đã đăng hơn một năm qua