May Sky

thành viên fanpop từ năm August 2009

  • Female
  • Marysvile, Washington
  • Favorite TV Show: It's Entertainment ~ Celtic Thunder's TV hiển thị
    Favorite Movie: Celtic Thunder ~ The hiển thị and Take Me Home, Cirque De Freak ~ The ma cà rồng Assistant, The Lovely Bones, The Parent Trap... That's just a few : D
    Favorite Musician: Damian McGinty ~ Celtic Thunder
    Favorite Book or Author: Heartland series ~ Lauren Brooke, Zenda, and Percy Jackson
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

nilesgirl72 đã đưa ý kiến …
Hi there. Fellow CT người hâm mộ here. Sent bạn a message. :) đã đăng hơn một năm qua
heart
Elistia trao các điểm thưởng cho tôi về my images
tình yêu your icon! Celtic Thunder is amazing! đã đăng hơn một năm qua
heart
damian18 trao các điểm thưởng cho tôi về my answers
_____$$$$$_______$____$$______
___$$$$$$$$$_____$__$__$$___
__$$$$$$$$$$$$___$_$__________
__$$$______$$$$__$_____$$$$$__
_$$$_________$$_$__$$$$$$$$$$_
_$$$_________$$__$$$$$$$$$$$$_
_$$$_________$$$$$$______$$$$_
__$$_________$$$_________$$$__
__$$________$$$__________$$$__
___$$______$$$__________$$$___
____$$$___$$$________$$$$$____
__$$$$$$_$__$$_$$$$$$$$_______
_$$$____$___$___$$____________
$$$$$_$$____$____$$___________
__$$$$$____$$$_$$$____________

I joined your club! ;3 đã đăng hơn một năm qua