Giulia.

thành viên fanpop từ năm December 2009

  • Female, 27 years old
  • "When I die, she said, I'm coming back as a cây with deep roots. And I'll wave my leaves at the children every morning on their way to school and whisper cây songs at night in their dreams. Trees with deep roots know about the things children need.", ☆✰★✰☆✰✮✰☆✰✮✰☆✰✮☆✰★✰☆✰✮✰☆✰✮✰☆✰✮
  • Favorite Movie: The Virgin Suicides
    Favorite Musician: Bob Dylan, J.B. Lully, Ritchie Blackmore
    Favorite Book or Author: Alice's Adventures in Wonderland
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Dedicated Fan in 3 clubs Dedicated (3) Die-Hard Fan in 5 clubs Die-Hard (5) Fanatic in 1 club Fanatic (1)

thông tin trên tường của tôi

drunksheep đã đưa ý kiến về ngẫu nhiên
It's already 1am here, so merry fucking christmas! đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Merry fucking giáng sinh to bạn too. ^^ hơn một năm qua
levinstein đã bình luận…
Merry LEVINSTEIN giáng sinh to bạn Too. hơn một năm qua
x-Yumi-x3 đã bình luận…
Ditto! ^ hơn một năm qua
roadkillmorning đã đưa ý kiến …
Só 2, mon'amour. đã đăng hơn một năm qua
drunksheep đã đưa ý kiến về Người dơi Arkham Asylum
THis game was my first Platinum Trophy ever. :3 đã đăng hơn một năm qua