Angela Moseley

thành viên fanpop từ năm November 2012

  • Female, 24 years old
  • San Antonio Texas, United States of America
  • Favorite TV Show: vịt đực, drake & Josh
    Favorite Movie: Merry giáng sinh vịt đực, drake & josh
    Favorite Musician: Drake Bell
    Favorite Book or Author: Anything to do with vịt đực, drake & josh and Alvin and the chipmunks and the chipettes
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
droshforever1 đã đưa ý kiến về Pixiehollow.com
I TOTALLY tình yêu PIXIE HOLLOW.COM!! I HAVE 2 FAIRIES! IT'S sóc chuột, con sóc MAGICWISH AND SNOWFLAKE MORNINGSHIMMER! bạn CAN CHAT WITH ME ON THERE! WARNING: I'M A LITTLE ANNOYING! đã đăng hơn một năm qua
Drake_Bell15 đã bình luận…
Brony15 is my old thông tin các nhân name. I'm keep forgetting the password, so i'm keep making a new account. Drake_Bell15 is my new thông tin các nhân name. hơn một năm qua
big smile
droshforever1 đã đưa ý kiến về Drake và Josh
IF ANYONE ON HERE PLAYS ON WWW.PIXIEHOLLOW.COM, I'M sóc chuột, con sóc MAGICWISH AND SNOWFLAKE MORNINGSHIMMER.... THAT CRAZY GIRL THAT'S COO COO FOR vịt đực, drake & JOSH! đã đăng hơn một năm qua
droshforever1 đã đưa ý kiến về Brittany Miller
i tình yêu brittany miller!! she's my yêu thích chipette in the whole wide world! and if you're wondering what my thông tin các nhân name "drosh" means, it's the names "drake & josh" mixed together like from the very được ưa chuộng tv hiển thị on nickelodeon called "drake & josh". the hiển thị runs 2004-2008. and if any of bạn guys play on www.pixiehollow.com, my thông tin các nhân name on their was sóc chuột, con sóc magicwish, but now it's snowflake morningshimmer. bạn can chat with me on their too! đã đăng hơn một năm qua