Aina Aizen

thành viên fanpop từ năm January 2012

  • Female, 30 years old
  • Soul Society, United States of America
  • Favorite TV Show: Bleach
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Hades_Shadow đã đưa ý kiến …
xin chào I have two Harry Potter RP's up if bạn want to tham gia them! đã đăng hơn một năm qua
MattieWeasley trao các điểm thưởng cho tôi về my articles
props! đã đăng hơn một năm qua
flabaloobalah trao các điểm thưởng cho tôi về my images
Please come back... I miss you. đã đăng hơn một năm qua