dqwert

thành viên fanpop từ năm August 2013

  • Female
  • dreams
  • Favorite TV Show: One Tree Hill
    Favorite Movie: mean girls 2
    Favorite Musician: linkin park and many thêm
    Favorite Book or Author: matilda
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

smile
FalliNgSparks trao các điểm thưởng cho tôi về my links
Here's a new contest for fanpop users. Plz tham gia if bạn are interested. We are giving a chance to u to hiển thị ur talent here. I am a judge in Singing/Dancing contest.
Register here:
link đã đăng hơn một năm qua
wink
Stya trao các điểm thưởng cho tôi về my pop quiz questions
Hi, Do bạn want to take a part in my new Valentine's ngày contest?
If bạn want to tham gia my Valentine's ngày contest, the link is here:
link đã đăng hơn một năm qua
laugh
DepressedGuy trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
heyy !!! đã đăng hơn một năm qua