tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

                 

thông tin trên tường của tôi

djpavone đã đưa ý kiến về Marilyn Monroe
Just published my book "The Marilyn Mysteries" Available on đàn bà gan dạ, amazon Kindle in eBook hoặc paperback. It a fun story where I bring back Marilyn as a ghost to solve a murder mystery. It's a great read for Marilyn Fans. See link to it below.https://www.amazon.com/Marilyn-Mysteries-Scent-Murder-Book-ebook/dp/B074L952X6/ref=sr_1_1?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1502025362&sr=1-1&keywords=the+marilyn+mysteries đã đăng hơn một năm qua