thành viên fanpop từ năm July 2008

  • Female, 28 years old
  • Hoa Kỳ
  • Favorite Book or Author: anything and everything:)
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

Die-Hard Fan in 1 club Die-Hard (1)

thông tin trên tường của tôi

djb2010 đã đưa ý kiến về Jordan Staal
Who's excited for the game tonight ?!? đã đăng hơn một năm qua
djb2010 đã đưa ý kiến về Jordan Staal
Just when Jordan was getting back to his full strength and was about to play again, he broke his hand. :( This just sucks đã đăng hơn một năm qua
djb2010 đã đưa ý kiến về Jordan Staal
Happy 22nd Birthday Jordan!!!!!!!:) đã đăng hơn một năm qua