Adriana Da Silva

thành viên fanpop từ năm July 2007

  • Female, 29 years old
  • N.T
  • Favorite TV Show: House
    Favorite Movie: theres no way i can danh sách all of them
    Favorite Musician: i dont have one... tình yêu techno
    Favorite Book or Author: The Twilight Series
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Orsolya trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks for posting the xem trước for the last episode of Kyle XY. đã đăng hơn một năm qua
TVMind trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
Thanks so much for the BFTV video! đã đăng hơn một năm qua
Mouraki trao các điểm thưởng cho tôi về my videos
link
Thank bạn so much for posting that!!! đã đăng hơn một năm qua