K

thành viên fanpop từ năm December 2010

  • Female
  • Hoa Kỳ
  • Favorite TV Show: NCIS (number 1 hiển thị ever!!), Criminal Minds, 24, The Event, Everybody Loves Raymond, Seinfeld.
    Favorite Movie: ngôi sao Wars movies, Rush giờ movies.
    Favorite Musician: Mozart/Beethoven/Bach/Casting Crowns
    Favorite Book or Author: The Holy Bible
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dientes16 đã đưa ý kiến về Tiva
tonight's the season finale!! exciting, but sad. đã đăng hơn một năm qua
dientes16 đã đưa ý kiến về Tiva
oh my gosh Tiva speaking Italian!! :)

link đã đăng hơn một năm qua
SweetT93 đã bình luận…
Great vid =D I absolutely adore the Italian part xD hơn một năm qua
tonyziva1234 đã bình luận…
Andiamo bambina! *dies* hơn một năm qua
dientes16 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại it's amazing! hơn một năm qua
dientes16 đã đưa ý kiến về Tiva
I can't wait for tonight! đã đăng hơn một năm qua