andrew alderson

thành viên fanpop từ năm April 2013

  • Male, 22 years old
  • hagersville, Canada
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dewy60 đã đưa ý kiến về Chuyển thể của hãng Disney
In Case if bạn have didn't seen my crossover picture: link đã đăng hơn một năm qua
Had anyone read my Article, "The Troubled History of Quest for Calmelot"? đã đăng hơn một năm qua
Part 2 of round 1 is Up! Which movie do bạn like more? The Lion King, Beauty and the Beast, Aladdin và cây đèn thần vs Quest for Calmelot, Thumbelina, The thiên nga Princess: link đã đăng hơn một năm qua