Jose Garcia

thành viên fanpop từ năm June 2009

  • Male, 26 years old
  • los angeles, United States of America
  • Favorite Movie: fast and furoius
    Favorite Musician: spm
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

big smile
cheerleader123 trao các điểm thưởng cho tôi về my images
heyy, wtz upp? heres a prop, and plz add me back.
xxx -Effy- đã đăng hơn một năm qua
gojira09 trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
bạn NEO KIRYU IS COOL!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
GIV ME A điểm thưởng BACK đã đăng hơn một năm qua
wild-bby trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
ngẫu nhiên điểm thưởng for no reason!!!
điểm thưởng me Back!!!

__________________________

Please Copy and Past this to other's Propping place and spread the fanpop tình yêu bởi sending this with a điểm thưởng to your friend, Friend's friend and People bạn don't even know and also add them!
It's the ticket of being kind, Having lot's of Fans, making other people Happy on fanpop AND getting lot's of "Prop Back"s :)
Enjoy and Have a Nice Day!
- Love, Me đã đăng hơn một năm qua