tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

Evolia-Wulf trao các điểm thưởng cho tôi về my comments
"Chu! các điểm thưởng for existing!" đã đăng hơn một năm qua
delfinathefox đã bình luận…
Heay dont Worry Im 11 Still Got Awhile to go hơn một năm qua
Evolia-Wulf đã đưa ý kiến …
XD "That sounds a little odd, don't ya think? I know people wanna stay young, but hey!"
JK
"don't kill yourself- it'd be a waste." đã đăng hơn một năm qua
delfinathefox đã đưa ý kiến …
Hai Guys Guess What Im Gonna Kill Myself When Im 20 : D Soooo Excited I Cant Wait!!!!!!( will xóa thông tin các nhân before deth) đã đăng hơn một năm qua