thành viên fanpop từ năm February 2014

  • Favorite TV Show: The Vampire Diaries, Gossip Girl, Mất tích
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

delena5 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Guys please vote here in the tvd wikia awards-link đã đăng hơn một năm qua
delena5 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Vote for DE :)
link đã đăng hơn một năm qua
smile
delena5 đã đưa ý kiến về Damon & Elena
Vote for DE Dance as Most Renowned Moment :D
link đã đăng hơn một năm qua
delena5 đã bình luận…
Also vote in other categories like Emmy Worthy, Best Tissue Moment etc. hơn một năm qua