Danny Combs

thành viên fanpop từ năm November 2019

  • Male, 57 years old
  • Alexandria, IN
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

dcombs56 has not joined any clubs yet

thông tin trên tường của tôi

dcombs56 đã đưa ý kiến về Billie Eilish
xin chào Billie, just want to say, stay true to your music, your
Style and yourself. Thank bạn for bringing âm nhạc back into
My life ( long story) much tình yêu ❤️ đã đăng hơn một năm qua
dcombs56 đã đưa ý kiến về Billie Eilish
I just happen to see bạn on YouTube with Howard S. First
Time I heard your music. OMG. bạn and your brother both
Blow me away. I’m 56 and grew up bluegrass so my music
Taste is pretty vast. Just wanted to say your extremely
Talented Billie and I appreciate your sound ❤️ đã đăng hơn một năm qua