ayesha ali

thành viên fanpop từ năm October 2012

  • Female, 24 years old
  • 2022, New Zealand
  • Favorite TV Show: H2O - Chỉ cần Thêm nước
    Favorite Movie: bring it on
    Favorite Musician: onedirection
    Favorite Book or Author: the girls
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi

thông tin trên tường của tôi

dancefever17 đã đưa ý kiến về Zayn Malik
tình yêu y tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn ou tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn ou tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu bạn tình yêu đã đăng hơn một năm qua
aoiferosecash đã bình luận…
baby zayn i tình yêu soooooo much your so sexy and great tình yêu i will always waitin for youxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxooxoxoxoxo hơn một năm qua
dancefever17 đã đưa ý kiến về One Direction
i tình yêu the song live well were young bạn guy are awsomeeeee tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
dancefever17 đã đưa ý kiến về Mr. hạt đậu, đậu
your funny mr hạt đậu, đậu đã đăng hơn một năm qua