thành viên fanpop từ năm February 2013

  • Female
  • Favorite TV Show: Shake It Up
    Favorite Movie: Step up
    Favorite Musician: Flo rida and Justin Biber
    Favorite Book or Author: Jacob Jobin
tranh ghép mảnh danh sách

Những Câu Lạc Bộ Của Tôi